Protipožární systém SCHRACK®

Podílíme se na projektech developerských firem, účastníme se veřejných zakázek měst o obcí a spolupracujeme se stavebními firmami v Čechách a Německu.

Společnost Schrack Seconet patří díky dlouholetému know-how a používání nejmodernějších technologií k vůdčím poskytovatelům s mezinárodním dosahem pro řešení protipožární ochrany v oblasti zdravotnictví a bezpečnostních systémů. Pracujeme ruku v ruce s úřady, odborníky a uživateli a vyvíjíme naprosto spolehlivé produkty pro všechny situace a požadavky. Pro naše zákazníky jsme k dispozici jako dlouholetý, spolehlivý partner – se stálými kontaktními osobami po několik desetiletí, které zajišťují individuální poradenství a péči.

Jsme certifikovaným montážním partnerem.

Zajišťujeme

N

Návrhy

Návrh a zpracování projektové dokumentace

N

Konfigurace

Uvedení do provozu včetně konfigurace systému dle požadavků a potřeb zákazníka

N

Dokumentace

Předání veškeré dokumentace vyžadované platnou legislativou

N

Montáže

Montáž systému podle zvolené konfigurace

N

Zaškolení

Zaškolení obsluhy před spuštěním

N

Kontroly

Zajištění pravidelných kontrol a revizí systému SCHRACK®

N

Monitoring

Monitoring Vašeho systému 24 hodin denně